top of page

DESDEMONAS'

2011/ DESDEMONAS' / "Clio" Theater, AUTH 

Based on William Shakespeare's Othello.

 

Directed by Lyto Triantafyllidou. 
 

Set Design/Costumes: Petroula Liora
 

Light Design: Nikos Plitas

 

Featuring Natasha Georgiou, Irida Bami, Valentini Kalpini, Thomai Ouzouni, Irene Kyriacou, Elena Viseri

 

Video by Giannis Andrias

bottom of page